VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Picture
     Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos VAIKŲ DIENOS CENTRAS duris oficialiai atvėrė 2008 m. spalio 4 d. mokyklos 145 metų jubiliejaus proga suremontuotose patalpose miestelio centre.    
    VAIKŲ DIENOS CENTRO pagrindinis tikslas - plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, siekti šeimų gyvenimo kokybės gerinimo, ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

    Alytaus rajono savivaldybės plėtros programoje 2007-2013 m. Pateikiama vizija: „Socialinė parama orientuota į tuos asmenis, kuriems tos paramos tikrai reikia“. Vienas iš sprendimų suteikti pagalbą yra Butrimonių vidurinės mokyklos VAIKŲ DIENOS CENTRAS. Jame vaikams yra organizuojama pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas, nemokamas maitinimas, socialinė psichologinė pagalba, vedami socialinių higienos įgūdžių ugdymo bei kiti užsiėmimai.
    Visa centre vykdoma veikla orientuota į šeimos narių - vaikų ir tėvų - interesus ir poreikius.
Į centro veiklą įjungta visa šeima, todėl stiprėja vaiko ir šeimos savitarpio ryšiai.